Ulaganje u nabavu IT opreme i razvoja Event management platforme tvrtke EX-ALTO d.o.o.

Naziv projekta: Ulaganje u nabavu IT opreme i razvoja Event management platforme tvrtke EX-ALTO d.o.o.
Nositelj projekta: EX-ALTO d.o.o.

Program:
OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Projekt je financiran iz: Europskog fonda za regionalni razvoj

Opis projekta:
Tvrtka EX-ALTO d.o.o. je predloženim projektom nabavila odgovarajuću IT opremu i razvila Event management platformu čime je objedinila i unaprijedila sve važne akcije poslovanja. Tvrtka će otvaranjem novog radnog mjesta i podizanjem kompetencija, koje će utjecati na povećanje prihoda doprinijeti zajednicama u kojima tvrtka posluje, te postići razvoj na tržištu i pronaći nove klijente.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Ciljevi i očekivani rezultati ovog projekta su povećanje konkurentnosti tvrtke EX-ALTO d.o.o. kroz nabavu IT opreme i razvoja Event management platforme, rast prihoda i broja zaposlenih te unapređenje i razvoj poslovnih procesa tvrtke.

Ukupna vrijednost projekta: 664.917,00 HRK

Iznos koji sufinancira Europska unija iz europskog fonda za regionalni razvoj: 342.506,84 HRK

Razdoblje provedbe projekta je od 01.02.2020. do 01.02.2021.

Relevantne internetske stranice:
www.strukturnifondovi.hr
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Za više informacija o projektu možete kontaktirati Gorana Rihtarića putem e-maila: goran@ex-alto.hr

EU
Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke EX-ALTO d.o.o.