ESIF INSTRUMENTI

ESIF FINANCIJSKI INSTRUMENTI i HAMAG-BICRO POTPORE

Potpore Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“

Sukladno potpisanom Ugovoru o zajmu (Članak 1, stavak 6) odobren je zajam tvrtki EX-ALTO d.o.o. po povoljnijim uvjetima od tržišnih i temeljem navedenog dodijeljena državna potpora.
Potpisanim Ugovorom o zajmu s HAMAG-BICRO-om, člankom 8 „Obveza vidljivosti“ propisana je obveza pridržavanja pravila vidljivosti i transparentnosti propisanih Poglavljem 2, članak 3, 4 i 5 Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 821/2014, te Prilogom II iste uredbe.

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“.


ESIF_HB logo